Muzikale Klanken

Privacy policy

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 26-dec-2022
Ingangsdatum 01-nov-2022

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Stichting muzikale beleving, Westdijk 30 C, Zuid-Holland 3247LM, Dirksland, e-mail: redactie@muzikalebeleving.nl over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://muzikaleklanken.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken. 

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die wij verzamelen:
Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken als u het formulier op de website invult:

Naam
E-mail
Geboortedatum
Adres
Betaling Info

Hoe we uw informatie gebruiken:
We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Marketing/ Promotie
Administratieve info

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te doen.

Hoe wij uw informatie delen:
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Verzameling en verwerking van gegevens
Wij eisen van deze derden dat zij de persoonlijke informatie die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst rechten van derden schendt. Indien de Dienst of stichting wordt gefuseerd of overgenomen door een andere stichting zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens / rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, een eventuele toestemming die u aan ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op redactie@muzikalebeleving.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies enz.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van uw informatie:
Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Stichting muzikale beleving, Westdijk 30 C, 3247LM Dirksland, e-mail: redactie@muzikalebeleving.nl. Wij zullen uw bezwaren behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.